Laatste Nieuws

16-12-2020

Donderdag 17 december om 12.00u kunnen we weer reserveren voor de periode van 21 december tot 3 januari.

hier staat de gebruiksaanwijzing van het Reserveringsysteem van de Vechtsebanen

15-12-2020

GOED NIEUWS: IJsbaan blijft open in lock down

Update 15 december 14.30 uur

Na overleg met Gemeente Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht worden de volgende uitgangspunten gehanteerd naar aanleiding van de afgekondigde maatregelen.
   *   Schaatsen is buitensporten in de Vechtsebanen
   *   Buitensportaccommodaties mogen open
   *   Begeleiding/bezoekers zonder schaatsen niet toegestaan
   *   Er mogen geen reserveringen worden aangenomen van meer dan 2 personen         van 18+
   *   Evt douches en kleedkamers moeten gesloten zijn
   *   En tijdens het schaatsen moet de anderhalve meter afstand zijn gewaarborgd

Simpel gezegd, als Vechtsebanen de bezoekersstroom zodanig reguleert en in de hand kan houden dat de anderhalve meter kan worden nageleefd, ook op het ijs, dan moet dit mogelijk zijn.

Tot zover de tekst van de Gemeente Utrecht.

In de praktijk betekent dit dat het jeugdschaatsen op zaterdagmiddag gaat gewoon door zoals het de laatste weken werd aangepakt

Ook voor de wedstrijd- en toerschaatstrainingen blijven de huidige protocollen (van 14 oktober) gelden. Dat wil zeggen:

- iedereen houdt op en naast het ijs minimaal 1.5m afstand, ongeacht leeftijd,      
   relatie of familiair verband
- een groepje bestaat uit maximaal 2 personen
- uitrijden in de binnenbaan, achter elkaar (dus niet naast elkaar) op minimaal 1.5m onderlinge afstand

Tot nadere aankondiging kan er volgens het bekende rooster, met aanpassingen in week 52 en week 53 vanwege de kerstdagen en de jaarwisseling, geschaatst en getraind worden.

 

30-11-2020

IJBM verwijdert prikkeldraad

Afgelopen zaterdag bleek weer eens dat IJBM blaakt van de veerkracht. 22 leden verwijderden in een ongekend tempo alle prikkeldraad rond het Biltse meertje, inclusief alle omgevallen palen. De resterende palen worden door Utrechts landschap verwijderd. Boswachter Joris Hellevoort was erg onder de indruk van deze daadkracht. Het was ook een erg geslaagde verenigingsactiviteit mede omdat John en Meta voor een gezellige lunch en afsluiting zorgden. 

Fijn om te ervaren dat de vereniging meer is dan tickets regelen en rondjes rijden op de Vechtsebanen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


25-10-2020

Schaatsen met het virus, verbeteren van het inschrijfsysteem voor jongeren

Beste leden,

 

De kabinetsmaatregelen hebben tot gevolg dat alle schaatsers worden geconfronteerd met een inschrijfsysteem om te kunnen schaatsen. De abonnementen op vaste trainingsuren werken niet meer. Deze week zijn we begonnen aan het 2e inschrijfsysteem.

 

Het bestuur van IJBM begrijpt dat het nodig is om de schaatsers anders over de week te verdelen, zodat er minder schaatsers tegelijkertijd op de baan zijn. Op die manier kunnen we gelukkig blijven schaatsen! We begrijpen ook dat er kinderziektes in het inschrijfsysteem zitten, waardoor een en ander op dit moment nog niet soepel verloopt. En tot slot hebben we enorme waardering voor de vrijwilligers die achter de schermen keihard werken om ervoor te zorgen dat schaatsen mogelijk blijft.

 

We hebben echter ook een belangrijk fundamenteel kritiekpunt. Als bestuur vinden wij dat de schaatsers onder de 18 jaar en hun trainers een uitzonderingspositie moeten hebben.

 

De schaatsersgroep onder de 18 hebben maar beperkte mogelijkheid tot schuiven in trainingstijden. Deze schaatsers zijn afhankelijk van vervoer door ouders, afspraken in gezinnen, schooltijden, niet in de latere uren, etc. Belangrijk is ook dat vooral de jongere schaatsers als groep bij elkaar moeten blijven omdat zij afhankelijk zijn van hun trainer. Die kunnen vanaf de rand van de baan aanwijzingen geven en bijvoorbeeld wijzen op de Coranarichtlijnen en op de situatie met snelle rijders in de buitenbaan.

 

IJBM en veel andere verenigingen hebben als speerpunt in hun beleid om juist jongeren tot schaatsen te bewegen. De manier waarop de inschrijving nu is ingericht werkt averechts. Het demotiveert jongeren, hun ouders en niet in de laatste plaats de trainers!

 

Het bestuur van IJBM heeft het bestuur van de BVU en de Vechtsebanen vandaag met klem gevraagd om de manier van inschrijven te wijzigen. Ook hebben wij steun voor dit standpunt gevraagd van de andere verenigingen. Volgens ons zou het uitgangspunt van een inschrijvingsysteem moeten zijn:

 

  • Rijders onder de 18 jaar trainen op het tijdstip waarop zij in september hebben ingeschreven, danwel hebben voorrang voor inschrijven.
  • Trainers kunnen ten allen tijden de baan op, of behouden ook hun oude abonnement-toegang of hebben voorrang bij inschrijven. Zij staan niet op het ijs.
  • Overige rijders maken gebruik van een inschrijfsysteem, waarmee de schaatsers meer over de week worden verdeeld.

 

Wij hopen dat bovenstaande, naast het oplossen van de kinderziektes leidt tot een meer acceptabel inschrijfsysteem.

 

Het bestuur van IJBM


Ogenblik a.u.b. ...