Gedragsregels/vertrouwenspersonen

Gedragsregels en vertrouwenspersonen

IJBM streeft naar een veilig sportklimaat voor iedereen die te maken heeft met onze vereniging: sporters, trainers, ouders en vrijwilligers.

Iedereen moet zich veilig voelen binnen de club en met plezier kunnen trainen/schaatsen/skeeleren of wielrennen. Respect, sportiviteit en plezier staan hierbij voorop. Dat doen wij samen en daar hebben wij elkaar bij nodig.

Als dat niet meer lukt, omdat er sprake is van bijvoorbeeld pesten, (seksuele) intimidatie of discriminatie, kan je de vertrouwenscontactpersoon benaderen. Die kan een ‘luisterend oor’ zijn, maar vooral ook helpen het veilige gevoel en het plezier terug te brengen.

De vertrouwenscontactpersoon kan bemiddelen, maar er kan ook een officiële klachtprocedure gestart worden. In situaties die niet passen bij een veilig sportklimaat zijn er

twee vertrouwenscontactpersonen die je kunt raadplegen of informeren.

Wie zijn onze vertrouwenscontactpersonen?

Onze vertrouwenscontactpersonen zijn Gerard van Maarschalkerweert en Hanneke Jacquemijns-Bunte. Ze zijn bereikbaar via e-mail en telefoon. Alleen zij hebben toegang tot dit mailadres. De betreffende vertrouwenscontactpersoon zal dan contact opnemen. Ook kan, indien gewenst, contact worden opgenomen met de vertrouwenscontactpersoon van de KNSB of direct met Stichting Veilige Sport.

NAMEN EN CONTACTGEGEVENS VERTROUWENSPERSONEN

Hanneke Jacquemijns-Bunte

telefoon: 06-18387950

e-mail: vertrouwenspersoon1@ijbm.nl

Gerard van Maarschalkerweerd

telefoon: 06-10472567

e-mail: vertrouwenspersoon2@ijbm.nl

Als je een vervelende ervaring hebt bij IJBM kun je een van de vertrouwenspersonen bellen of mailen. Samen kun je dan bepalen of en en welke acties ondernomen worden.

Bij seksuele intimidatie heeft het bestuur van IJBM een meldplicht bij de KNSB of het Centrum Veilige Sport. Naast melding van een incident, zal het bestuur zich uiteraard ook inspannen om incidenten correct af te handelen.

Zie ook: Werkwijze signalen Vertrouwenscontactpersoon vereniging (VCP-V)

VOG

Om aan te geven dat we dit belangrijk vinden, hanteren we een beleid voor veilig sporten en hebben we regels hoe we met elkaar omgaan binnen IJBM. Met begeleiders/trainers hebben we omgangsregels afgesproken die door NOC*NSF zijn opgesteld. Voordat je trainer of begeleider wordt hebben we een gericht aanname beleid opgesteld. Van onze groep begeleiders en trainers vragen we daarnaast ook een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). Voor vrijwilligers die geen lid zijn van de vereniging vragen wij om  de Verklaring Onderwerping Tuchtrecht ondertekenen. Leden vallen automatisch onder het tuchtrecht.

Dit alles hoort bij het streven incidenten te voorkomen en is niet omdat sprake is van gebrek aan vertrouwen.

Gedragsregels voor leden en vrijwilligers/begeleiders van IJBM

• We accepteren en respecteren de ander zoals hij is en discrimineren niet. Iedereen telt mee bij alle sportvormen van onze vereniging.

• We houden rekening met de grenzen die een ander aangeeft.

• We vallen een ander niet onnodig lastig.

• We berokkenen een ander geen (althans: niet opzettelijk) schade.

• We maken op geen enkele wijze misbruik van een machtspositie.

• We schelden niet.

• We negeren een ander niet.

• We doen niet aan pesten, uitlachen, roddelen of buitensluiten.

• We vechten niet en gebruiken geen geweld en bedreigen een ander niet.

• We komen niet ongewenst te dichtbij en raken een ander niet tegen zijn of haar wil aan.

• We geven een ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

• We stellen geen ongepaste vragen en maken geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

• Als iemand mij hindert of lastig valt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.

• We helepen anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreken degene die zich daar niet aan houdt erop aan en melden dit zo nodig bij de voorzitter van het Bestuur (voorzitter@ijbm.nl) of de Vertrouwenscontactpersoon

• We delen foto’s /films gemaakt van IJBM activiteiten alleen na toestemming van de personen die op de foto/film staan.

• Als we een WhatsApp groep maken van onze groep met als doel om de organisatie te coördineren dan is dat inclusief onze trainer/schaatsbegeleider.