Laatste Nieuws

05-02-2021

DEZE WINTER GEEN IJSBAAN OP HET BILTSCHE MEERTJE

Corona maakt het schaatsvereniging IJBM onmogelijk een veilige natuurijsbaan te organiseren

 

Mogelijk wordt het ijs op het Biltsche Meertje de komende dagen dik genoeg om op te schaatsen. In de winter van 2012 was de ijsbaan voor de laatste keer open. Toen waren er soms meer dan 1.500 schaatsers op het ijs. 

Zulke grote groepen mensen kunnen door Corana niet samenkomen. Het reguleren van een kleinere stroom bezoekers is onder anderen door de locatie in het bos niet mogelijk. IJBM heeft daarom moeten besluiten om de ijsbaan niet te openen.

Het meertje blijft vrij toegankelijk. Betreden van het ijs en schaatsen op het meertje is uw eigen verantwoordelijkheid. Met de gemeente is afgesproken dat zij toezicht houdt op de Coronaregels.

Tot onze grote spijt dus geen koek-en-zopie, geen muziek, geen verlichting en geen baanvegers op onze prachtige ijsbaan. 

(Zie voor meer info over de Coronaregels op natuurijs: Lees meer . . .)

Lees meer...

16-12-2020

Donderdag 17 december om 12.00u kunnen we weer reserveren voor de periode van 21 december tot 3 januari.

hier staat de gebruiksaanwijzing van het Reserveringsysteem van de Vechtsebanen

15-12-2020

GOED NIEUWS: IJsbaan blijft open in lock down

Update 15 december 14.30 uur

Na overleg met Gemeente Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht worden de volgende uitgangspunten gehanteerd naar aanleiding van de afgekondigde maatregelen.
   *   Schaatsen is buitensporten in de Vechtsebanen
   *   Buitensportaccommodaties mogen open
   *   Begeleiding/bezoekers zonder schaatsen niet toegestaan
   *   Er mogen geen reserveringen worden aangenomen van meer dan 2 personen         van 18+
   *   Evt douches en kleedkamers moeten gesloten zijn
   *   En tijdens het schaatsen moet de anderhalve meter afstand zijn gewaarborgd

Simpel gezegd, als Vechtsebanen de bezoekersstroom zodanig reguleert en in de hand kan houden dat de anderhalve meter kan worden nageleefd, ook op het ijs, dan moet dit mogelijk zijn.

Tot zover de tekst van de Gemeente Utrecht.

In de praktijk betekent dit dat het jeugdschaatsen op zaterdagmiddag gaat gewoon door zoals het de laatste weken werd aangepakt

Ook voor de wedstrijd- en toerschaatstrainingen blijven de huidige protocollen (van 14 oktober) gelden. Dat wil zeggen:

- iedereen houdt op en naast het ijs minimaal 1.5m afstand, ongeacht leeftijd,      
   relatie of familiair verband
- een groepje bestaat uit maximaal 2 personen
- uitrijden in de binnenbaan, achter elkaar (dus niet naast elkaar) op minimaal 1.5m onderlinge afstand

Tot nadere aankondiging kan er volgens het bekende rooster, met aanpassingen in week 52 en week 53 vanwege de kerstdagen en de jaarwisseling, geschaatst en getraind worden.

 

30-11-2020

IJBM verwijdert prikkeldraad

Afgelopen zaterdag bleek weer eens dat IJBM blaakt van de veerkracht. 22 leden verwijderden in een ongekend tempo alle prikkeldraad rond het Biltse meertje, inclusief alle omgevallen palen. De resterende palen worden door Utrechts landschap verwijderd. Boswachter Joris Hellevoort was erg onder de indruk van deze daadkracht. Het was ook een erg geslaagde verenigingsactiviteit mede omdat John en Meta voor een gezellige lunch en afsluiting zorgden. 

Fijn om te ervaren dat de vereniging meer is dan tickets regelen en rondjes rijden op de Vechtsebanen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ogenblik a.u.b. ...