Ontstaansgeschiedenis en achtergrond IJBM

Ontstaansgeschiedenis en achtergrond

De IJsbaan in De Bilt

IJBM heeft sinds 1967 de beschikking over de natuurijsbaan aan de Visserssteeg in De Bilt. Deze ijsbaan is in 1965, als jubileumgeschenk aan De Bilt, aangelegd door de Grontmij. In 1967 werd de huurovereenkomst tussen het Utrechts Landschap (de eigenaar van het terrein), de gemeente De Bilt (huurder) en IJBM (onderhuurder/exploitant) getekend. De ijsbaan ligt in het prachtige landgoed Houdringe, een beschermd natuurgebied.

Destijds is ons clubhuis gebouwd door de gemeente (nog steeds eigenaar), waar wij al diverse verbouwingen aan hebben (laten) verrichten, zoals een nieuw interieur, dakbedekking, dubbel glas, rolluik enz. In 1986, na een voorbereiding van meer dan 10 jaar, hebben we zelf het gebouw met kleedruimte, toiletten en werkruimte laten bouwen, waar ook veel zelfwerkzaamheid in is en wordt gestoken.

Al in de eerste jaren van het gebruik van de baan deden zich problemen met de waterstand voor. Later hebben we een waterstandgarantie door de gemeente bewerkstelligd d.m.v. een pomp, zodat we 's winters altijd voldoende water in de baan hebben. De medewerking van de gemeente is heel goed, zowel politiek als praktisch. Er zijn werkafspraken over het onderhoud, zoals maaien, verlichtingspalen in de baan, afrastering en meer.
Het maaien van het riet in en om de baan is een jaarlijks weerkerende actie om de ijsbaan open te kunnen stellen bij een vorstperiode; het is ook de grootste kostenpost.

De diverse te verrichten onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en verlichting worden verricht door de ijsmeester en vrijwilligers en vallen onder de verantwoordelijkheid van de Commissie Natuurijsbaan van IJBM. Deze commissie bepaalt ook wanneer de baan kan worden opengesteld voor publiek. Dit kan pas verantwoord gebeuren als men al "overal" schaatst. Een basiseis van de schaatsbond KNSB voor een natuurijsbaan als de onze is 10 cm. dik gezond ijs om de soms meer dan 1000 mensen zonder risico toe te kunnen laten.

Voordat de ijsbaan wordt geopend begint het intensieve werk voor de vrijwilligers; die inzet blijft bij de openstelling nodig: zonder de vrijwilligers kunnen we niet. Daarom doen we een beroep op iedereen die wel eens de handen uit de mouwen wil steken, ook als het laat en koud is. Zij kunnen zich als nieuwe vrijwilliger aanmelden op e-mailadres natuurijsbaan@ijbm.nl.

Openstelling wordt via de gemeente, ons antwoordapparaat (tel. 030-2202890) en op onze internetsite bekend gemaakt. Aanvragen voor abonnementen voor de natuurijsbaan kunnen worden gedaan bij onze secretaris.

We hopen velen op onze mooie ijsbaan te mogen begroeten!
Klik hier voor een routebeschrijving.


Ogenblik a.u.b. ...