Geschiedenis IJBM

Geschiedenis IJBM

abonnement uit de archieven

Door een aantal enthousiaste schaatsliefhebbers uit Bilthoven-Noord werd op 31 oktober 1924 de ijsclub ‘Het Biltsche Meertje’ opgericht. Na een inzameling onder de bewoners van Bilthoven werd in Noord, naast de spoorbaan, vlakbij het tunneltje, een terrein met twee natuurlijke meertjes aangekocht.Door de steeds verder dalende grondwaterstand kwam de club, door gebrek aan ijs, in verval. Begin jaren zestig kreeg de gemeente De Bilt belangstelling voor het terrein met het oog op (nog nooit gerealiseerde) scholenbouw. Er kwam toen een ruil tot stand, zodat de ijsclub het huidige terrein aan de Visserssteeg in gebruik kon nemen. Door een nieuw bestuur werd de exploitatie van dit prachtige terrein ter hand genomen. In die tijd startte ook een afdeling wedstrijdschaatsen, gestimuleerd door de net in gebruik genomen kunstijsbaan in Utrecht. Later is de vereniging uitgebreid met Jeugdschaatsen en Toerschaatsen. Veel meer over de eerste 25 jaar van IJBM zijn uitgebreid beschreven in de Biltse Grift

het oude Biltse Meertje